PRIVACY STATEMENT

Wij willen graag transparant zijn

Privacy Statement

Inleiding
ME. Media Engineering (hierna: “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze klanten zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@media-eng.nl of 0233020458

Wie zijn wij?
Wij zijn ME. Media Engineering: Een full service Tech bedrijf uit Haarlem. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken (bijvoorbeeld in het geval van hosting – en/of domeinregistratie diensten).

Wij zijn gevestigd aan de Kennemerplein 6 – 14, 2011 MJ te Haarlem.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam,
 • Adres en woonplaats,
 • telefoonnummer,
 • geslacht,
 • e-mailadres,
 • branche gegevens,
 • kvk nummer,
 • betaalgegevens,
 • interessegebieden m.b.t. onze diensten (zoals development, design, seo/sea)
 • functietitel,
 • foto’s,
 • contactgeschiedenis,
 • IP-adres,
 • Social ID,
 • Cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement)

Daarnaast kunnen we je gegevens gebruiken bij ‘gerechtvaardigd belang’. Dat betekent dat we al onze klanten de meest optimale, persoonlijke service willen verlenen. Hierbij denken we altijd aan jouw privacy. Dit geldt voor:

 • Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 • Contact met onze klantenservice
 • Bezoek van de ME.-website
 • Account
 • Nieuwsbrief & e-mail
 • Persoonlijk advies
 • Acties
 • Social media

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Wettelijke verplichtingen

Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we in het geval van calamiteiten (denk aan fraude) bij ME. persoonsgegevens verwerken.

 • CRM en dienstverlening

In onze CRM houden we bij welke organisaties klant zijn van ME., met daarbij de relevante contactpersonen. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken, interesse gebied om je zo goed mogelijk van informatie te kunnen voorzien, verwerken we persoonsgegevens voor onze marktonderzoeken en deelnamedetails om onze vergaderingen en marketingsactie’s etc. zo goed mogelijk te plannen.

Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kan je bij ons aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.

 • Privacy Waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 • Werving (marketing)

ME. is een bedrijf met een commerciële doelstelling, daarom werven wij nieuwe klanten en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

Voor ME. marketing campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie’s te kunnen laten zien.

Ook maken wij voor ME. (en ME. gerelateerde campagnes) gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Google AdWords, Facebook , Twitter en via LinkedIn en Instagram targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun  je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden. Hoe je dit doet lees je op de volgende pagina’s:

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds ME. advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

 • Verbetering ME. dienstverlening

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen, welke producten-/diensten het meest interessant zijn en worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

 • Bijzondere gegevens:

Wij verwerken 1 type bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto´s verwerken we om onze content meer sfeer te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Met wie delen wij jouw gegevens?

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. Het betreft dan deze partijen: ontwikkelaars, productondersteuning, betaalpartners, IT-dienstverleners. Partijen zoals data management-platforms, media- en advertentiebureaus en onderzoeksbureaus komen in beeld zodra we je persoonlijk advies willen geven of gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van je interesse in bepaalde producten. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens ME. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. Sommige cookie-ontwikkelaars hebben toegang tot de gegevens die cookies op onze website verzamelen. Je leest hier meer over in ons cookiestatement en het privacybeleid van deze partijen. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden.

Rechten van betrokkenen

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@media-eng.nl of 023-3020458

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
 • Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
 • Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met jouw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportages. Je moet zelf ook de facturen van je aankopen goed bewaren, voor wanneer bijvoorbeeld je garantie verloopt.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren we die toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je de nieuwsbrief of gepersonaliseerde berichten niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek. De mails die je van ons ontvangt, bewaren we niet langer dan 60 dagen. Je hoeft dus niet bang te zijn dat je vaker dezelfde mail van ons krijgt. Na die periode gebruiken we je gegevens alleen anoniem, voor interne rapportages.

Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Niet leuk, wel nodig.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst m.b.t. onze dienstverlening en de meeste voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van ME.: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over online tracking methodes.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlener schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met meerdere hosting- en domein aanbieders, een cloud omgeving, marketingbureau en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van ME.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van ME. zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. ME. is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van ME. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Hieronder vind je een lijst van cookies die geplaatst worden door de DDMA website en hun functionaliteit:

Functionele cookies:

Cookie Doel Opslagperiode

 

Analytische  cookies (Google Analytics):

Cookie Doel Opslagperiode
_gat Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten. 1 minuut
_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 24 uur
_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem). 2 jaar

 

 1. maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de ME. Website te onderzoeken. Op die wijze wordt een permanente cookie op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Daardoor verkrijgt ME. inzicht in de wijze waarop en hoe vaak de ME. Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de ME. Website worden doorgevoerd. Zodoende zorgen wij ervoor dat de ME. Website optimaal werkt.
 2. verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan haar Website. Dit gebeurt met een webanalyse systeem. Onder meer de volgende gegevens worden via cookies in het webanalyse systeem opgeslagen:
 • het IP-adres
 • technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Safari, Internet Explorer of Firefox) en de resolutie van jouw computerscherm
 • vanaf welke pagina je op de ME. Website bent gekomen
 • wanneer en hoe lang je de ME. Website bezoekt of gebruikt
 • of je gebruik maakt van functionaliteiten van de ME. Website
 • welke pagina’s je bezoekt op de ME. Website en welke schermen 

Social cookies:

Cookie Doel Opslagperiode
Twitter; Guest_id Door deze cookies kunt u bij (het afnemen van) diensten van Twitter, nadat u op de websites van ME. bent geweest, advertenties van ME. te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max. 90 dagen
Facebook; Act, c_user, csm, fr, lu, s, presence, p, xs Cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is en door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, advertenties van de ME. te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting). Max 1 jaar
LinkedIn We gebruiken de Insight Tag van LinkedIn om de prestaties van onze LinkedIn-advertenties te meten. Lees meer op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-table. Een aantal cookies met verschillende vervaldata, raadpleeg het privacybeleid van LinkedIn voor meer informatie.

 

Advertentie cookies:

Cookie Doel Opslagperiode
Google Adwords, NID, HSID, SSID, APISID, SAPISID Cookie dat inzichtelijk maakt welke door Google Adwords ingezette media effectief is. Max 1 jaar
Google Doubleclick            (DBM) Door deze cookies kunt u op websites die u bezoekt, nadat u op de websites van ME. advertenties van de DDMA  te zien krijgen die bij uw voorkeur passen (interest based targeting) 18 maanden
DBM Cookie dat inzichtelijk maakt welke door ME. ingezette media effectief is. Op basis hiervan wordt ook met de online mediapartners afgerekend. 18 maanden

 

Verwijderen:

Je kunt je cookies het gemakkelijkst verwijderen via je browser. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar de manier waarop je in die browser je cookies kunt verwijderen:

BEVEILIGEN
ME. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van ME. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met ME. via info@media-eng.nl of 0233020458.